Výpočetní technika

Provoz prodeje a servisu výpočetní techniky jsme v Raisově ulici v Žamberku (u PennyMarketu) k 31.7.2018 ukončili. Děkujeme všem našim zákazníkům za dosavadní přízeň.

Potřebu řešení záručních servisů a záruk na prodané zboží v záruční lhůtě prosím nahlašte na tel. čísle 465 612 567 nebo na e-mailové adrese servis@tyhan.cz. Předem si připravte nabývací doklady nebo doklady příslušné k uplatnění záručních nároků. Po té vám bude sdělen (na základě dohody) termín, způsob a místo předání – záruční lhůta poběží dnem nahlášení záručního požadavku v případě řádného doložení příslušných dokladů. V opačném případě záruční lhůta poběží dnem předání.